Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL94

Wartość jednostki: 125,28 zł
Aktywa: 30 573 055,93 zł
Max 1R: 127,17 zł
Min 1R: 119,05 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych globalnych skarbowych
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych skarbowych
1D 125,54 -0,21% -0,12%
7D 125,57 -0,23% -0,17%
1M 124,24 0,59% 0,77%
3M 125,62 -0,27% 0,21%
6M 125,47 -0,07% 0,27%
1R 121,14 3,42% 2,06%
3L -- -1,30%
YTD 122,89 2,09% 2,89%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych skarbowych