pb.pl

Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AMU18

Wartość jednostki: 110,91 zł
Aktywa: 1 999 350 zł
Max 1R: 114,38 zł
Min 1R: 90,15 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Amundi Polska TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
1D 110,76 0,14% 0,78%
7D 111,24 -0,30% 1,10%
1M 111,75 -0,14% 0,15%
3M 107,87 2,82% 5,49%
6M 100,15 10,74% -7,35%
1R -- 2,54%
3L -- 4,16%
YTD -- -5,19%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych