Ostatnio oglądane

Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) (AMU18)
141,15 PLN
-0,21%-0,29 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaAMU18

AMU18 ‑ notowania

AMU18
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu CPR Silver Age. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty pochodne, waluty i depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dąży do uzyskania ekspozycji w przedziale od 75% do 100% aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe emitowane przez spółki europejskie z różnych sektorów, które mogą skorzystać na starzeniu się społeczeństw (leki, sprzęt medyczny, oszczędności itp.).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0020-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D141,44-0,21%+0,44%
  7D143,91-1,92%-0,14%
  1M143,42-1,58%-0,81%
  3M141,56+0,41%+1,51%
  6M132,57+6,79%+5,72%
  1R130,49+8,18%+9,62%
  3L126,40+9,91%+13,73%
  YTD132,98+6,38%+5,89%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  117,44+19,30%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  115,53+18,59%
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  178,39+17,81%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  124,98+16,97%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  124,94+16,95%