Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) (ARK24)
2 359,85 PLN
+0,16%3,68 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaARK24

ARK24 ‑ notowania

ARK24
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark95% WIG + 5% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz akcji lokujący co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe. Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6161dobry
  Sharpe'a0,1275-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,8349%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D2 356,17+0,16%+0,16%
  7D2 340,18+0,84%+0,38%
  1M2 225,68+8,18%+4,34%
  3M2 137,13+10,42%+5,90%
  6M1 983,71+20,40%+11,45%
  1R1 723,42+36,22%+19,65%
  3L1 690,77+41,54%+21,31%
  YTD2 061,31+13,03%+6,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  260,28+44,55%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  245,22+44,25%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  244,16+44,19%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  103,39+43,32%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  102,92+42,67%
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  90,89+42,04%
  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
  90,81+41,91%
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)
  187,09+41,84%