Ostatnio oglądane

inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) (PZU50)
129,13 PLN
+1,55%1,97 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPZU50

PZU50 ‑ notowania

PZU50
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, o których mowa powyżej lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów. Instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty - nie więcej niż 50% wartości aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0910-
  Sharpe'a0,0785-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,9929%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D127,16+1,55%+0,70%
  7D129,52-0,30%-0,23%
  1M132,74-1,68%-0,17%
  3M124,07+3,85%+3,19%
  6M117,87+10,57%+7,38%
  1R98,07+30,25%+15,47%
  3L103,44+26,15%+15,62%
  YTD117,32+8,55%+5,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  255,40+36,76%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  238,04+36,21%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  237,00+36,17%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  101,72+34,50%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  100,89+33,40%