Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

NOB03

Wartość jednostki: 110,23 zł
Aktywa: 31 761 746,12 zł
Max 1R: 172,98 zł
Min 1R: 110,23 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Noble Funds TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 114,18 -3,46% -1,55%
7D 121,17 -9,03% -4,15%
1M 125,51 -12,17% -5,33%
3M 131,45 -16,14% -7,56%
6M 148,55 -25,80% -15,88%
1R 158,60 -30,50% -18,61%
3L 116,85 -5,89% -7,71%
YTD 157,27 -29,26% -18,61%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS Akcji (BPS FIO) 90,09 zł -18,86%
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 97,33 zł -22,59%
mBank Innowacji PL (mBank FIO) 92,16 zł -23,29%
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) 96,16 zł -23,37%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) 131,69 zł -23,74%