Ostatnio oglądane

Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) (NOB03)
212,69 PLN
-0,47%-1,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaNOB03

NOB03 ‑ notowania

NOB03
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap TR Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 70% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Jednostki i tytuły uczestnictwa mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,7268dobry
  Sharpe'a0,1514-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,8633%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D213,70-0,47%-0,16%
  7D211,60+0,52%-0,15%
  1M200,84+5,90%+2,52%
  3M196,16+8,43%+4,47%
  6M178,63+18,84%+10,58%
  1R155,49+36,67%+18,06%
  3L141,31+50,43%+19,78%
  YTD185,00+13,51%+6,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  244,49+41,13%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  261,12+41,12%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  243,42+41,07%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  103,94+40,55%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  103,34+39,74%
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
  91,14+39,08%