Ostatnio oglądane

UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) (AXA34)
158,91 PLN
+0,03%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-12-27)
Dodaj do portfelaAXA34

AXA34 ‑ notowania

AXA34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8399bardzo dobry
  Sharpe'a0,0894-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7851%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D158,86+0,03%-0,13%
  7D159,36-0,28%-0,39%
  1M154,53+2,50%+0,94%
  3M148,90+7,39%+2,51%
  6M149,56+7,52%+4,42%
  1R137,51+15,56%+7,03%
  3L132,71+19,74%+5,63%
  YTD139,37+15,12%+3,86%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  161,77+16,24%
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,74+13,32%
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,67+13,19%
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  76,65+13,02%
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  26,82+12,08%
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  122,01+12,05%
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  126,25+7,66%
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  14,26+5,24%