Ostatnio oglądane

UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) (AXA35)
83,89 PLN
-1,89%-1,62 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAXA35

AXA35 ‑ notowania

AXA35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz akcji, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Subfundusz inwestuje bezpośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 50%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index. Od 21 lipca 2022 r. subfundusz nie zawiera transakcji, które mają na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D85,51-1,89%-0,36%
  7D88,21-4,90%-3,65%
  1M86,68-3,22%-2,07%
  3M73,95+13,24%+7,44%
  6M77,28+10,14%+9,92%
  1R81,46+2,71%+4,42%
  3L97,740,00%-14,04%
  YTD77,21+7,97%+6,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  108,32+18,02%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  78,27+16,51%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  152,07+15,85%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 913,13+14,01%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  203,19+13,55%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  105,81+10,45%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  105,80+10,44%
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  68,11+8,52%