BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% (WIBOR 3M + 0,25%) + 30% MSCI World TR
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF replikujących indeksy amerykańskich bonów skarbowych, amerykańskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat, a także średnio i długoterminowych, jak również globalnych obligacji o ratingu inwestycyjnym oraz obligacji korporacyjnych. Do 30% lokat mogą stanowić ETFy replikujące indeksy akcji rynków rozwiniętych oraz akcji rynków wschodzących.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 110,69 zł
Najgorszy wynik: 99,53 zł