Ostatnio oglądane

PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) (PZU52)
64,31 PLN
-0,09%-0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPZU52

PZU52 ‑ notowania

PZU52
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmark70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
    • Zasięg geograficznyb.d.
    • Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR1,8865wyjątkowo dobry
    Sharpe'a0,1153-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe
    0,9156%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D64,37-0,09%-0,40%
    7D64,17+0,22%-0,30%
    1M63,45+1,36%+0,40%
    3M62,60+2,45%+0,39%
    6M59,64+8,89%+3,26%
    1R55,45+16,15%+6,55%
    3L51,50+25,14%+5,65%
    YTD59,77+7,31%+1,98%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
    65,06+17,50%
    PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
    64,31+16,15%
    PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    11,14+11,96%
    PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
    11,06+11,94%
    ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
    ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
    125,00+11,08%
    Santander Umiarkowany (Santander FIO)
    Santander Umiarkowany (Santander FIO)
    76,07+10,63%
    Allianz Premium FIZ seria B
    Allianz Premium FIZ seria B
    430,77+10,62%
    Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
    Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
    14,02+10,05%