Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV56

Wartość jednostki: 101,85 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 104,54 zł
Min 1R: 100,89 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1D 102,01 -0,16% -0,01%
7D 102,17 -0,31% -0,05%
1M 103,74 -1,82% -0,46%
3M 104,07 -2,13% 0,18%
6M 103,25 -1,36% 1,57%
1R -- 8,25%
3L -- 11,19%
YTD -- 4,03%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera NGO SFIO 13,68 zł 19,79%
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) 116,47 zł 14,52%
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) 115,56 zł 13,87%
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 128,78 zł 11,11%
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 139,78 zł 10,34%