Ostatnio oglądane

Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) (INV56)
105,63 PLN
+0,07%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaINV56

INV56 ‑ notowania

INV56
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych. Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także papiery dłużne samorządowe oraz emitowane przez czołowe polskie banki. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw spełniających warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących. Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych oraz potencjału długoterminowego wzrostu wyceny. Subfundusz inwestuje na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA, co pozwala dobierać do portfela spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Uzupełnieniem portfela w ramach limitu 20% mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D105,56+0,07%-0,29%
  7D105,36+0,26%-0,01%
  1M104,35+1,60%+0,89%
  3M104,06+1,51%+0,91%
  6M100,69+5,08%+5,21%
  1R95,20+10,99%+6,98%
  3L101,55+3,50%+6,58%
  YTD103,06+2,08%+1,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  64,52+18,06%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  63,80+16,74%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,19+14,42%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,11+14,30%
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  125,88+13,48%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,30+12,50%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,00+11,91%
  Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)
  Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)
  105,63+10,99%