ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING68

Wartość jednostki: 115,08 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 115,46 zł
Min 1R: 103,02 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1D 115,26 -0,16% -0,04%
7D 115,05 0,03% 0,13%
1M 114,32 0,66% -0,16%
3M 113,48 1,41% 0,27%
6M 111,52 3,19% 1,53%
1R 104,36 10,27% 9,00%
3L 97,48 18,07% 12,34%
YTD 109,01 5,69% 4,22%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera NGO SFIO 13,63 zł 21,91%
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) 116,88 zł 16,52%
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) 115,96 zł 15,88%
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 129,04 zł 12,12%
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 140,36 zł 10,29%