Ostatnio oglądane

BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) (CAB74)
112,08 PLN
+0,48%0,54 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaCAB74

CAB74 ‑ notowania

CAB74
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% (WIBOR 3M + 0,25%) + 30% MSCI World TR
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF replikujących indeksy amerykańskich bonów skarbowych, amerykańskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat, a także średnio i długoterminowych, jak również globalnych obligacji o ratingu inwestycyjnym oraz obligacji korporacyjnych. Do 30% lokat mogą stanowić ETFy replikujące indeksy akcji rynków rozwiniętych oraz akcji rynków wschodzących.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D111,54+0,48%-0,40%
  7D111,54+0,48%-0,30%
  1M110,20+1,71%+0,40%
  3M109,34+2,15%+0,39%
  6M105,95+6,85%+3,26%
  1R101,94+9,97%+6,55%
  3L100,480,00%+5,65%
  YTD106,67+4,97%+1,98%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  65,06+17,50%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  64,31+16,15%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,14+11,96%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,06+11,94%
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  125,00+11,08%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,07+10,63%
  Allianz Premium FIZ seria B
  Allianz Premium FIZ seria B
  430,77+10,62%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,02+10,05%