Ostatnio oglądane

Santander Umiarkowany (Santander FIO) (ARK32)
76,68 PLN
-0,31%-0,24 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaARK32

ARK32 ‑ notowania

ARK32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 30% lokat stanowią depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1653-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7570%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D76,92-0,31%-0,58%
  7D76,99-0,40%-0,71%
  1M76,31+0,39%-0,07%
  3M74,85+3,00%+1,36%
  6M73,80+4,09%+2,57%
  1R69,99+9,17%+5,60%
  3L72,43+6,06%+5,64%
  YTD73,70+3,54%+2,40%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  65,23+14,74%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  64,54+13,53%
  Allianz Premium FIZ seria B
  Allianz Premium FIZ seria B
  436,24+10,13%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,25+9,65%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,17+9,59%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,16+9,52%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,68+9,17%
  Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)
  125,33+8,68%