Ostatnio oglądane

Allianz Premium FIZ seria A (ALL79)
346,80 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaALL79

ALL79 ‑ notowania

ALL79
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywnie zarządzany fundusz funduszy. Modelowa ekspozycja portfela zakłada wysoki udział instrumentów dłużnych oraz relatywnie niższy udział instrumentów akcyjnych. Wybierane do portfela strategie alternatywne i fundusze typu multi-asset zbliżone są do jego części obligacyjnej i stanowią jej dynamiczny element.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,2518%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D346,800,00%-0,46%
  7D346,800,00%-0,40%
  1M342,92+1,13%+0,17%
  3M343,00+1,11%+1,41%
  6M332,71+4,23%+2,89%
  1R323,10+7,34%+5,94%
  3L354,60-2,20%+5,64%
  YTD332,71+4,23%+2,62%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  65,38+15,09%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  64,69+13,87%
  Allianz Premium FIZ seria B
  Allianz Premium FIZ seria B
  436,24+10,13%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,22+10,06%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,29+9,93%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,21+9,90%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,92+9,60%
  BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)
  BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)
  113,51+9,58%