Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN17

Wartość jednostki: 134,88 zł
Aktywa: 19 977 123,42 zł
Max 1R: 134,88 zł
Min 1R: 102,85 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 134,61 0,20% 0,10%
7D 132,62 1,70% 1,83%
1M 130,62 3,26% 3,31%
3M 128,90 4,64% 0,78%
6M 120,16 12,25% 1,72%
1R 103,90 29,82% 6,71%
3L 105,51 27,84% 3,04%
YTD 107,12 26,27% 5,92%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji