Ostatnio oglądane

Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) (CUN26)
163,54 PLN
+0,04%0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaCUN26

CUN26 ‑ notowania

CUN26
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Allianz Globalnych Akcji lokuje od 60% do 100% aktywów w akcje oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje. Pozostała część aktywów inwestowana jest w finansowe instrumenty dłużne. Inwestycje w fundusze akcyjne lub akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdach, mogą jednak powodować wysokie straty w czasie słabej koniunktury na rynkach akcji.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8839bardzo dobry
  Sharpe'a0,0785-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1864%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D163,47+0,04%-0,05%
  7D162,17+0,84%+0,11%
  1M154,07+6,15%+3,88%
  3M157,17+4,05%+3,79%
  6M141,48+16,04%+11,58%
  1R134,85+20,46%+13,06%
  3L126,22+29,60%+10,44%
  YTD149,56+8,73%+6,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  182,53+37,60%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  169,01+36,47%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  141,62+33,96%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,81+30,77%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,17+30,69%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  241,13+29,92%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  272,18+27,31%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  273,23+27,25%