Ostatnio oglądane

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) (NOB28)
131,21 PLN
-1,66%-2,22 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaNOB28

NOB28 ‑ notowania

NOB28
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min 60% aktywów funduszu inwestowane w instrumenty udziałowe spółek, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG 20, należą do indeksu DMMSTR Index, wchodzą w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz w inne spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD, dopuszczone do obrotu na światowych rynkach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1374-
  Sharpe'a0,0082-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D133,43-1,66%-0,56%
  7D134,12-2,17%+0,30%
  1M132,45-0,94%+1,23%
  3M124,10+5,09%+1,16%
  6M123,69+7,98%+10,36%
  1R111,98+17,90%+15,96%
  3L121,90+8,82%+3,27%
  YTD123,79+4,91%+8,00%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)
  265,86+20,92%
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  131,21+17,90%
  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  15,90+9,05%