Ostatnio oglądane

BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) (FOR12)
146,75 PLN
+0,29%0,43 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaFOR12

FOR12 ‑ notowania

FOR12
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark40% S&P500 + 30% EURO STOXX 50 + 20% MSCI Emerging Markets + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym. Do 50% środków funduszu może być lokowane bezpośrednio w akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe. Od 0% do 50% aktywów funduszu może być inwestowane bezpośrednio w instrumenty o charakterze dłużnym. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe przy czym zobowiązania funduszu są wliczane w ten limit.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3200%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D146,32+0,29%+0,06%
  7D145,67+0,74%+0,32%
  1M145,72+0,71%+0,65%
  3M143,41+3,01%+2,75%
  6M136,50+7,71%+8,26%
  1R129,66+12,58%+11,83%
  3L142,28+3,64%+9,06%
  YTD136,51+7,52%+6,95%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,43+36,70%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  269,39+29,90%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  270,42+29,83%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  175,72+29,06%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  178,07+27,67%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,09+27,50%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,63+27,49%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  272,86+23,05%