Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) (ING91)
220,03 PLN
-0,54%-1,19 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING91

ING91 ‑ notowania

ING91
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Commodity Enhanced wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III. Celem subfunduszu Goldman Sachs Commodity Enhanced jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR). Goldman Sachs Commodity Enhanced inwestuje aktywa w zdywersyfikowany indeks towarów oraz portfel zbywalnych papierów wartościowych oraz/lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki, a także w inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz waluty, tytuły uczestnictwa UCITS i/lub UCI, instrumenty pochodne. Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D221,22-0,54%-0,21%
  7D221,36-0,60%-0,32%
  1M221,07-0,47%-2,88%
  3M210,59+4,76%-0,14%
  6M210,35+7,39%+4,19%
  1R210,34+4,68%+2,34%
  3L192,75+13,38%+0,44%
  YTD208,66+4,84%+0,25%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  249,05+7,49%
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  232,83+7,42%
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  232,83+7,42%
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  232,83+7,42%
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  124,53+7,27%
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  124,54+7,27%
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  55,20+5,93%
  Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  7,64+4,95%