Ostatnio oglądane

Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO37)
7,72 PLN
+0,39%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPIO37

PIO37 ‑ notowania

PIO37
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, dające ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców lub działających w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może inwestować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,0113%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D7,69+0,39%+0,23%
  7D7,62+1,31%+1,31%
  1M7,66+0,78%+0,61%
  3M7,12+8,43%+4,76%
  6M7,48+3,21%+5,65%
  1R7,33+5,32%+5,88%
  3L6,34+22,54%+5,34%
  YTD7,25+5,75%+2,97%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  132,47+16,78%
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  132,48+16,77%
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  263,96+15,63%
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  246,79+15,56%
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  246,79+15,56%
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  246,79+15,56%
  Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)
  55,24+6,56%
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  55,70+6,48%