Ostatnio oglądane

Investor Surowcowy (Investor SFIO) (INV57)
85,09 PLN
-0,01%-0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaINV57

INV57 ‑ notowania

INV57
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz minimum 70% aktywów inwestuje w instrumenty finansowe, które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na globalne rynki surowców lub akcje spółek prowadzących działalność w obszarach poszukiwania, wydobycia, produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub handlu surowcami. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D85,10-0,01%+0,11%
  7D84,39+0,83%+0,75%
  1M85,40-0,30%-2,51%
  3M82,25+4,47%+0,91%
  6M81,13+7,64%+4,92%
  1R80,670,00%+3,28%
  3L80,670,00%+0,99%
  YTD80,90+4,88%+0,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  252,16+9,51%
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  125,82+9,18%
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  125,83+9,18%
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  55,13+6,72%
  Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
  221,22+6,38%