Ostatnio oglądane

Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) (UNI75)
55,70 PLN
+0,49%0,27 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaUNI75

UNI75 ‑ notowania

UNI75
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania lokujące na rynku surowców, w akcje spółek zaangażowanych w poszukiwanie, wydobycie, produkcję, przetwarzanie, dystrybucję lub handel surowcami. Pośrednia ekspozycja na rynek surowców, w tym metale przemysłowe, metale szlachetne, surowce energetyczne oraz rolne. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D55,43+0,49%+0,23%
  7D54,85+1,55%+1,31%
  1M54,98+1,25%+0,61%
  3M51,19+8,81%+4,76%
  6M53,59+4,66%+5,65%
  1R52,17+6,48%+5,88%
  3L57,210,00%+5,34%
  YTD52,13+6,48%+2,97%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  132,47+16,78%
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  132,48+16,77%
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  263,96+15,63%
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  246,79+15,56%
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  246,79+15,56%
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  246,79+15,56%
  Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)
  55,24+6,56%
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  55,70+6,48%