Ostatnio oglądane

PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) (PCS35)
235,74 PLN
-0,30%-0,71 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPCS35

PCS35 ‑ notowania

PCS35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność związana jest z rynkiem surowców, tj. metali, surowców energetycznych, materiałów budowlanych czy surowców rolnych. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,3713%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D236,45-0,30%+0,11%
  7D237,65-0,80%+0,75%
  1M246,78-4,76%-2,51%
  3M231,60+3,63%+0,91%
  6M226,47+7,57%+4,92%
  1R216,75+9,43%+3,28%
  3L212,99+9,83%+0,99%
  YTD230,80+2,48%+0,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  252,16+9,51%
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  125,82+9,18%
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  125,83+9,18%
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  55,13+6,72%
  Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
  221,22+6,38%