Ostatnio oglądane

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) (SKR41)
53,56 PLN
+0,09%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaSKR41

SKR41 ‑ notowania

SKR41
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Bloomberg Commodity Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz umożliwia uczestnikom inwestycje na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Polityka zakłada, że ekspozycja na te rynki nie będzie stanowiła mniej niż 66% portfela. Osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w ETFy replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych. Pozostała część portfela może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4934%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D53,51+0,09%+0,11%
  7D53,63-0,13%+0,75%
  1M54,73-1,80%-2,51%
  3M51,73+4,90%+0,91%
  6M50,79+8,93%+4,92%
  1R52,23+4,00%+3,28%
  3L46,31+15,83%+0,99%
  YTD50,93+5,00%+0,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  252,16+9,51%
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)
  235,74+9,43%
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)
  125,82+9,18%
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)
  125,83+9,18%
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)
  55,13+6,72%
  Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)
  221,22+6,38%