Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% MSCI World Growth Net Total Return USD Index + 20% WIG + 10 WIBID ON
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki wzrostowe, za które uważa się spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku. Fundusz inwestuje głównie na rynku amerykańskim i europejskim. Dopuszcza też okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0007
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0586
Najlepszy wynik: 197,46 zł
Najgorszy wynik: 78,59 zł