Investor Quality (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz akcji. Aktywna selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego Źródłem atrakcyjnych wyników subfunduszu ma być wybór spółek na podstawie oceny ich siły rynkowej, czyli do budowania wartości dla akcjonariuszy wynikającej na przykład z dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Investor Quality jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona quality. Spółką zaliczaną do quality może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 262,11 zł
Najgorszy wynik: 172,54 zł