Ostatnio oglądane

Investor Quality (Investor SFIO) (INV55)
270,22 PLN
-0,26%-0,70 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaINV55

INV55 ‑ notowania

INV55
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz akcji. Aktywna selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego Źródłem atrakcyjnych wyników subfunduszu ma być wybór spółek na podstawie oceny ich siły rynkowej, czyli do budowania wartości dla akcjonariuszy wynikającej na przykład z dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Investor Quality jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona quality. Spółką zaliczaną do quality może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,0427wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0840-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D270,92-0,26%-0,30%
  7D268,89+0,49%+0,12%
  1M263,70+2,47%+1,39%
  3M264,11+1,45%+2,54%
  6M241,27+12,74%+8,90%
  1R222,29+22,63%+11,31%
  3L209,44+29,55%+8,18%
  YTD240,38+11,15%+6,62%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,06+36,93%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,10+28,47%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,14+28,40%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  82,77+27,89%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,44+27,49%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,80+27,25%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  176,90+26,57%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,22+22,63%