Ostatnio oglądane

Ipopema Global Bonds FIZ (IPO121)
110,16 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaIPO121

IPO121 ‑ notowania

IPO121
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do generowania dodatnich stóp zwrotu nezależnie od sytuacji na rynkach. Inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, których wartość zależy od poziomu rynkowych stóp procentowych. Do 100% aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% mogą stanowić papiery emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałe aktywa lokowane są w waluty, depozyty, instrumenty pochodne oraz dłużne fundusze inwestycyjne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8283%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D110,160,00%-0,01%
  7D110,160,00%-0,02%
  1M110,15+0,01%+0,39%
  3M112,03-1,67%+0,81%
  6M110,57-0,37%+2,48%
  1R105,93+3,99%+6,39%
  3L125,17-11,99%+7,96%
  YTD111,40-1,11%+1,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  140,89+11,22%
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  122,29+8,77%
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  1 251,63+8,72%
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  1 085,41+7,21%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  13,82+6,55%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M
  13,85+6,54%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J
  13,85+6,54%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P
  13,86+6,53%