Ostatnio oglądane

Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) (IPO190)
167,70 PLN
+0,65%1,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaIPO190

IPO190 ‑ notowania

IPO190
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz może inwestować w fundusze inwestycyjneh otwarte oraz zamknięte, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota - od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali - do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi oraz instrumenty udziałowe tych spółek - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Depozyty oraz instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może lokować powyżej 20% aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa jednego z następujących funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, tj: Invesco Physical Gold ETC emitowane przez Invesco Physical Markets plc oraz iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D166,62+0,65%+0,88%
  7D170,05-1,38%-1,00%
  1M169,37-2,08%-1,35%
  3M154,09+9,59%+9,49%
  6M151,11+15,28%+13,02%
  1R153,73+8,57%+4,78%
  3L146,110,00%-13,17%
  YTD152,56+9,67%+7,43%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  112,90+21,88%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  79,56+17,83%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  153,10+15,89%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 913,13+14,01%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  203,80+13,34%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  108,19+11,84%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  108,18+11,83%
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  69,35+9,64%