Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO190

Wartość jednostki: 150,31 zł
Aktywa: 13 676 436,33 zł
Max 1R: 166,51 zł
Min 1R: 138,50 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: Ipopema TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 150,27 0,03% 0,33%
7D 152,40 -1,37% -1,71%
1M 145,78 3,11% 3,46%
3M 146,96 2,28% 1,50%
6M 155,78 -3,51% -4,68%
1R 147,57 1,86% -3,37%
3L -- -19,99%
YTD 149,32 0,60% -3,30%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 135,28 zł 13,30%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 69,69 zł 13,30%
Investor Gold FIZ 1709,53 zł 12,74%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 181,34 zł 9,62%
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) 95,57 zł 6,06%