Ostatnio oglądane

Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) (IPO194)
61,18 PLN
+0,10%0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaIPO194

IPO194 ‑ notowania

IPO194
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje środki na rynkach globalnych zarówno w instrumenty dłużne, jak i w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D61,12+0,10%+0,11%
  7D60,00+1,97%+0,49%
  1M59,96+2,60%+2,11%
  3M62,51-2,13%+1,68%
  6M60,56+1,07%+5,87%
  1R61,420,00%+8,90%
  3L61,420,00%+6,61%
  YTD62,57-2,58%+2,93%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,65+19,61%
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,58+19,50%
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  158,83+17,04%
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  26,29+14,95%
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  74,29+11,21%
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  124,68+9,45%
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  14,21+8,97%
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  119,74+8,82%