Ostatnio oglądane

Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (KAH15)
150,52 PLN
-0,27%-0,40 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaKAH15

KAH15 ‑ notowania

KAH15
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0013-
  Sharpe'a-0,0005-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,7688%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D150,92-0,27%+0,10%
  7D147,70+1,91%+0,99%
  1M141,54+5,55%+1,97%
  3M143,38+7,35%+4,03%
  6M129,94+15,86%+9,03%
  1R125,77+19,68%+16,17%
  3L195,50-24,11%+20,88%
  YTD129,76+15,91%+8,99%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  133,50+28,67%
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  160,55+26,62%
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  160,60+26,62%
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  210,61+25,55%
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  209,72+25,42%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  217,96+24,41%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  217,61+24,34%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  217,61+24,34%