Optimum Akcji (Optimum FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPE32

Wartość jednostki: 5,73 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 7,73 zł
Min 1R: 5,21 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: OPERA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 5,72 0,17% -0,75%
7D 5,70 0,53% -0,75%
1M 5,49 4,56% 3,29%
3M 5,24 9,35% 13,64%
6M 5,79 -1,04% 6,59%
1R 7,66 -25,20% -5,66%
3L 8,76 -36,12% 3,17%
YTD 5,61 2,14% 2,50%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
mBank Innowacji PL (mBank FIO) 114,03 zł 7,02%
BPS Akcji (BPS FIO) 108,78 zł 0,48%
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 88,50 zł -1,27%
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1384,98 zł -2,26%
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 144,38 zł -2,67%