White Berg Capital Markets FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SAT15

Wartość jednostki: 258 511,37 zł
Aktywa: 517 022,73 zł
Max 1R: 258 511,37 zł
Min 1R: 200 000,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: White Berg TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 258511,37 0,00% 0,18%
7D 258511,37 0,00% -0,51%
1M 258511,37 0,00% 4,17%
3M 216023,28 19,67% 6,17%
6M 205455,59 25,82% 10,25%
1R -- 18,83%
3L -- 22,35%
YTD 258511,37 0,00% 2,17%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne