Ostatnio oglądane

PKO Globalnego Dochodu FIZ (PCS63)
101,32 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPCS63

PCS63 ‑ notowania

PCS63
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% MSCI World USD + 50% Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 60% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze multi-assetowym inwestujących m.in. w akcje uprawniające do dywidendy, obligacje skarbowe lub korporacyjne wypłacające regularnie kupony lub wypłacające swoim uczestnikom dochody. Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje na rynkach międzynarodowych mając na uwadze osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7096%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D101,320,00%+0,03%
  7D101,320,00%-0,68%
  1M101,320,00%+0,43%
  3M97,94+3,45%+1,29%
  6M90,65+11,77%+4,32%
  1R99,22+2,12%+7,85%
  3L111,64-9,24%+4,04%
  YTD97,94+3,45%+2,59%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor CEE FIZ
  Investor CEE FIZ
  538,25+25,56%
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  194,45+17,61%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  113,75+11,82%
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  134,10+10,92%
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  123,41+10,87%
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  188,74+10,64%
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  130,15+9,72%
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  134,98+9,15%