Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO16

Wartość jednostki: 54,33 zł
Aktywa: 234 909 682,12 zł
Max 1R: 67,09 zł
Min 1R: 53,77 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Pekao TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
1D 54,51 -0,33% -0,78%
7D 55,53 -2,16% -2,52%
1M 58,19 -6,63% -5,97%
3M 55,78 -2,60% -3,93%
6M 62,65 -13,28% -10,87%
1R 61,79 -12,07% -12,35%
3L 50,57 7,61% 1,67%
YTD 65,57 -17,03% -14,90%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych