Ostatnio oglądane

Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) (PIO16)
62,90 PLN
+0,37%0,23 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaPIO16

PIO16 ‑ notowania

PIO16
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz umożliwia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, głównie akcji spółek europejskich, reprezentujących różne branże. Daje możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w EUR - minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowane w EUR. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. Inwestuje w lokaty denominowane w dowolnych walutach. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz lokuje aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1276%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D62,67+0,37%+0,44%
  7D62,98-0,13%-0,14%
  1M62,42+0,77%-0,81%
  3M61,65+2,64%+1,51%
  6M58,64+7,52%+5,72%
  1R58,43+6,97%+9,62%
  3L60,11+4,66%+13,73%
  YTD58,68+6,72%+5,89%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  117,44+19,30%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  115,53+18,59%
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  178,39+17,81%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  124,98+16,97%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  124,94+16,95%