Ostatnio oglądane

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) (PIO20)
74,29 PLN
-0,35%-0,26 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPIO20

PIO20 ‑ notowania

PIO20
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz umożliwia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym akcji spółek z obszaru USA i Ameryki Północnej oraz zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych denominowanych w różnych walutach. Daje możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich - minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowanych w USD. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w USA lub Ameryce Północnej. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2411-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7909%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D74,55-0,35%+0,11%
  7D75,00-0,95%+0,49%
  1M73,95-0,15%+2,11%
  3M73,81+0,65%+1,68%
  6M68,12+8,39%+5,87%
  1R67,51+11,21%+8,90%
  3L66,04+12,17%+6,61%
  YTD70,29+5,26%+2,93%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,65+19,61%
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,58+19,50%
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  158,83+17,04%
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  26,29+14,95%
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  74,29+11,21%
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  124,68+9,45%
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  14,21+8,97%
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  119,74+8,82%