Ostatnio oglądane

Eques Obligacji (Eques SFIO) (PLJ51)
13,03 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPLJ51

PLJ51 ‑ notowania

PLJ51
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 50% do 100% aktywów funduszu stanowią średnio i długoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D13,030,00%0,00%
  7D13,06-0,23%-0,42%
  1M13,01+0,31%-0,10%
  3M13,09-0,46%-0,12%
  6M12,82+1,64%+0,21%
  1R12,12+7,51%+2,86%
  3L12,94+0,85%+0,33%
  YTD13,06-0,69%-0,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,94+12,31%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,15+9,88%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  118,99+9,22%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  169,50+8,73%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,47+8,31%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,25+7,77%
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  13,03+7,51%
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  138,09+7,50%