Ostatnio oglądane

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) (PZU51A)
168,39 PLN
+0,80%1,34 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPZU51A

PZU51A ‑ notowania

PZU51A
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI World Net TR Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe, w tym akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Subfundusz może inwestować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D167,05+0,80%+0,56%
  7D167,20+0,71%+0,55%
  1M163,84+2,73%+1,74%
  3M161,79+3,79%+2,91%
  6M149,17+14,97%+9,83%
  1R138,45+22,43%+12,29%
  3L139,610,00%+8,59%
  YTD150,32+11,46%+6,96%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,38+37,90%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  274,88+31,82%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  275,93+31,75%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,51+29,01%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  55,00+28,78%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,08+28,00%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  175,40+26,34%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,92+23,77%