Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

TEM02A

Wartość jednostki: 130,04 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 130,04 zł
Min 1R: 116,87 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 129,67 0,29% 0,17%
7D 129,12 0,71% -0,57%
1M 126,78 2,57% 0,36%
3M 121,74 6,82% 5,46%
6M 121,07 7,41% 2,73%
1R 119,13 9,16% 7,23%
3L -- 3,73%
YTD 125,91 2,90% 0,62%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji