Ostatnio oglądane

Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) (TEM02A)
134,99 PLN
+0,26%0,35 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaTEM02A

TEM02A ‑ notowania

TEM02A
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D134,64+0,26%+0,09%
  7D133,52+1,10%-0,61%
  1M132,57+1,93%+0,31%
  3M131,33+3,35%+1,43%
  6M125,73+7,52%+4,14%
  1R120,44+11,76%+7,77%
  3L126,760,00%+4,30%
  YTD125,91+6,81%+2,63%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor CEE FIZ
  Investor CEE FIZ
  538,25+25,56%
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  195,20+17,18%
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  134,99+11,76%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  113,13+10,56%
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  131,00+10,55%
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  123,61+10,27%
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  188,84+10,27%
  PKO Multi Strategia FIZ seria C
  PKO Multi Strategia FIZ seria C
  10,65+9,01%