VIG / C-QUADRAT Obligacji B (VIG / C-QUADRAT FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

VIG02

Wartość jednostki: 99,90 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 99,98 zł
Min 1R: 85,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Towarzystwo: VIG / C-QUADRAT TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
1D 99,98 -0,08% -0,03%
7D 99,56 0,34% -0,38%
1M 99,42 0,48% 0,41%
3M 96,38 3,65% 0,74%
6M 93,48 6,87% 1,86%
1R 89,78 11,27% 5,34%
3L -- -2,00%
YTD 91,33 9,74% 4,05%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 134,01 zł 16,93%
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 115,75 zł 15,82%
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) 114,05 zł 15,12%
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 108,38 zł 14,29%
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,66 zł 14,16%