C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

VIG08B

Wartość jednostki: 113,16 zł
Aktywa: 6 758 084,01 zł
Max 1R: 114,74 zł
Min 1R: 98,87 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: VIG / C-QUADRAT TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 112,89 0,24% 0,03%
7D 113,54 -0,33% -0,83%
1M 112,45 0,63% 0,47%
3M 104,78 8,00% 2,69%
6M 100,58 12,51% 6,67%
1R 101,14 11,88% 8,65%
3L -- 4,04%
YTD 103,90 9,05% 2,29%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji