Ostatnio oglądane

AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) (AGF05)
150,44 PLN
-0,01%-0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaAGF05

AGF05 ‑ notowania

AGF05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w instumenty udziałowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4837-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1401%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D150,45-0,01%+0,01%
  7D150,29+0,10%+0,05%
  1M149,75+0,44%+0,37%
  3M148,61+1,23%+0,97%
  6M145,57+3,41%+3,05%
  1R140,01+7,50%+5,80%
  3L131,45+14,42%+10,28%
  YTD147,32+2,26%+2,15%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 727,10+13,01%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 554,58+11,62%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  120,57+11,47%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,04+11,43%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  185,58+10,87%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 077,82+10,53%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 397,01+10,43%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,85+10,39%