Ostatnio oglądane

AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) (AGF44)
248,43 PLN
+1,26%3,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaAGF44

AGF44 ‑ notowania

AGF44
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje od 50% do 100% w udziałowe papiery wartościowe, głównie w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru akcji. Pozostałą część lokat mogą stanowić jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4824-
  Sharpe'a0,1221-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,7365%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D245,35+1,26%+0,70%
  7D249,36-0,37%-0,23%
  1M252,59-0,51%-0,17%
  3M235,97+5,05%+3,19%
  6M219,29+13,98%+7,38%
  1R191,30+28,18%+15,47%
  3L180,99+38,49%+15,62%
  YTD217,37+13,78%+5,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)
  541,65+42,00%
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)
  535,85+41,61%
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)
  255,40+36,76%
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  Rockbridge FIZ MID CAPS+
  166,63+36,49%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)
  238,04+36,21%
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)
  237,00+36,17%
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
  101,72+34,50%
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
  100,89+33,40%