Ostatnio oglądane

AGRO European Markets (AGRO FIO) (AGR10)
100,51 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-10)
Dodaj do portfelaAGR10

AGR10 ‑ notowania

AGR10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w tym akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje. Lokaty dokonywane są na rynku polskim oraz na rynkach zorganizowanych w innych państwach UE lub OECD.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D100,510,00%+0,38%
  7D100,52-0,01%+0,08%
  1M100,55-0,04%+0,47%
  3M100,62-0,11%+2,69%
  6M100,73-0,22%+7,65%
  1R98,06+2,61%+10,59%
  3L100,000,00%+14,81%
  YTD100,71-0,20%+6,80%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  181,70+20,76%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  176,74+20,70%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  176,74+20,70%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  176,74+20,70%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  119,12+19,38%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  117,20+18,67%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  126,08+18,01%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  126,04+17,99%