Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) (AIG01)
20,53 PLN
+0,10%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaAIG01

AIG01 ‑ notowania

AIG01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje średnio 30% aktywów w akcje oraz średnio 70% w dłużne papiery wartościowe. Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 30%. Maksymalny udział akcji w aktywach wynosi 40%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5455dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,1008%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D20,51+0,10%+0,04%
  7D20,52+0,05%+0,26%
  1M20,04+3,53%+1,79%
  3M19,84+3,48%+2,13%
  6M19,19+7,49%+5,88%
  1R17,62+16,19%+10,59%
  3L18,24+12,74%+4,08%
  YTD19,59+4,16%+3,76%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  203,70+21,77%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  139,08+20,63%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,91+20,49%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  139,17+19,79%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  137,74+19,77%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  341,73+19,59%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,79+19,55%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  170,59+19,47%