Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) (ING07)
329,64 PLN
-0,63%-2,10 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING07

ING07 ‑ notowania

ING07
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4312-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,0930%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D331,74-0,63%-0,32%
  7D331,89-0,68%-0,44%
  1M333,03-1,02%-0,47%
  3M324,31+0,54%+0,89%
  6M323,45+3,07%+3,77%
  1R298,65+11,03%+9,07%
  3L303,37+9,05%+2,16%
  YTD320,99+1,90%+3,08%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  200,03+18,26%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  174,34+17,07%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  137,29+16,78%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  137,09+16,61%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  137,06+16,28%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  135,64+16,27%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  336,42+16,17%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  167,93+15,30%