PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU05

Wartość jednostki: 111,08 zł
Aktywa: 2 405 350 881,28 zł
Max 1R: 114,67 zł
Min 1R: 94,69 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 110,71 0,33% 0,16%
7D 110,96 0,11% 0,11%
1M 110,68 0,36% -0,01%
3M 107,22 3,60% 2,35%
6M 97,96 13,39% 7,93%
1R 114,57 -3,05% -0,19%
3L 110,20 0,55% 3,23%
YTD 107,56 3,58% 2,70%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 119,85 zł 5,72%
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 129,01 zł 5,00%
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 97,76 zł 2,96%
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 209,11 zł 2,72%
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 116,94 zł 2,37%