Ostatnio oglądane

Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) (IPO168)
176,25 PLN
+0,07%0,13 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaIPO168

IPO168 ‑ notowania

IPO168
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0947-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,2971%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D176,12+0,07%0,00%
  7D174,34+1,10%+0,43%
  1M177,10-0,48%-0,40%
  3M170,92+3,72%+1,83%
  6M167,64+5,56%+3,53%
  1R150,12+17,63%+9,34%
  3L163,71+7,56%+2,90%
  YTD166,26+5,35%+3,57%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  202,09+18,66%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  176,25+17,63%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,67+17,46%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  138,47+17,29%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  340,45+16,90%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  138,26+16,84%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  136,72+16,74%
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
  169,83+15,96%