Ostatnio oglądane

Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) (MIL08)
174,52 PLN
+0,76%1,31 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaMIL08

MIL08 ‑ notowania

MIL08
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, przy czym papiery dłużne spółek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej niż 60% aktywów. Pozostałe środki fundusz lokuje w akcje (od 10 do 40%), przy czym min. 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4145-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,1017%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D173,21+0,76%+0,26%
  7D174,36+0,09%-0,09%
  1M174,53+0,39%-0,05%
  3M170,73+2,13%+1,13%
  6M167,94+4,82%+4,15%
  1R154,27+12,70%+9,18%
  3L160,20+9,25%+2,44%
  YTD167,04+4,00%+3,36%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
  202,08+18,58%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  138,15+17,22%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
  138,29+17,20%
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)
  136,86+17,19%
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)
  175,56+17,12%
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
  137,92+17,02%
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)
  338,82+16,18%
  Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)
  Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)
  150,24+15,73%