Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) (AIG07)
15,36 PLN
-1,54%-0,24 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAIG07

AIG07 ‑ notowania

AIG07
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,3482wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,1693-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4690%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D15,60-1,54%-0,69%
  7D15,73-2,35%-1,12%
  1M15,76-2,54%-1,23%
  3M14,85+3,16%+2,69%
  6M13,82+13,53%+10,32%
  1R11,44+35,57%+23,92%
  3L10,94+41,18%+25,49%
  YTD13,61+12,45%+8,83%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)
  250,71+46,88%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)
  231,83+42,42%
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)
  231,21+42,40%
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  96,85+42,34%
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)
  73,68+40,85%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)
  2 252,39+36,73%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
  69,79+36,55%
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)
  69,73+36,43%